Poradenství

Našim zákazníkům nabízíme kompletní zpracování dokumentace a poradenství v oblastech

 • požárně bezpečnostních řešení staveb
 • dokumentace zdolávání požáru
 • dokumentace požární ochrany
 • evakuačních plánů

Bližší informace o jednotlivých oblastech a ukázky prací najdete níže.

Požární bezpečnost staveb

Vypracujeme požárně bezpečnostní řešení k projektové dokumentaci pro:
 • Hotely
 • Domovy pro seniory
 • Bytové domy
 • Průmyslové objekty
 • Rodinné domky
 • Kulturní domy
 • Sklady
 • Obchodní centra
 • a další

Dokumentace požární ochrany

Vypracujeme dokumentaci požární ochrany.

Dokumentace zdolávání požáru

Vypracujeme dokumentaci zdolávání požáru podle zákona o požární ochraně.

Evakuační plány

Vypracujeme evakuační plány podle ČSN ISO 23601 pro všechny typy objektů.