Služby

Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany:

  • servis hasicích přístrojů
  • servis požárních vodovodů
  • servis požárních ucpávek
  • servis požárních uzávěrů
  • aplikace protipožárních nátěrů
  • školení

Dále nabízíme

  • revizi tlakových láhví
  • plnění oxidu uhličitého ze zásobníku v zastoupení firmy AIR PRODUCTS

Servis hasicích přístrojů

Provádíme servis hasicích přístrojů všech typů.​

Servis požárních vodovodů

Provádíme servis požárních vodovodů a tlakové zkoušky hadic.

Servis požárních ucpávek

Provádíme montáž, údržbu a kontroly požárních ucpávek od firem PROMAT a HILTI, DUNAMENTI a dalších.

Aplikace protipožárních nátěrů

Provádíme aplikace protipožárních nátěrů firem PROMAT, STACHEMA, HILTI, DUNAMENTI a dalších.

Školení

Nabízíme školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, odbornou přípravu požárních hlídek v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Plnírna CO2

Nabízíme plnění oxidu uhličitého ze zásobníku v zastoupení firmy AIR PRODUCTS

Revize tlakových láhví

Provádíme revize tlakových láhví.